‘Meat(Pl)us!, uw oplossing voor betere resultaten op uw versafdeling. U wilt toch ook meer omzet aandeel en betere marges. En even belangrijk, een grotere klanttevredenheid. Meat(Pl)us! is van Frank Wellink en een onderdeel van Employ and More Consultancy.

Het juist inzetten van de bedrijfsmiddelen, het volledig benutten van de competenties van uw medewerkers, bewustwording en betrokkenheid van het personeel. Maakt het verschil tussen zwarte en rode cijfers. U wilt toch zwarte cijfers?

Visie

Meat(Pl)us! uw oplossing voor betere resultaten op uw versafdeling.

U wilt toch ook meer omzet aandeel en betere marges. En even belangrijk, een grotere klanttevredenheid. Meat(Pl)us! is van Frank Wellink en een onderdeel van Employ and More Consultancy..

Doordat het beroep van Chef Slagers in de loop van de jaren aan verandering onderhevig is houdt Frank Wellink zich ook bezig met dienstverlening voor Supermarkten en haar ondernemers. Zij willen anno 2017 niet alleen maar een Chef Slager maar hebben behoefte aan een ondernemer binnen hun onderneming.

Een vers manager die verstand heeft van een goed stuk vlees, maar ook verstand heeft van koken. Een vers manager voor u en een culinair adviseur voor de consument!
U als ondernemer, wil zich toch ook graag onderscheiden ten opzichte van de concurrentie? En de consument moet toch terug blijven komen om de dagelijkse boodschappen bij u te doen? U kunt denken aan week thema`s, demonstratie en een vaste klanten barbecue! Het vers gedeelte in uw winkel heeft toch een groot omzet aandeel? U wilt toch graag dat zo blijft of nog beter, dat het verbeterd wordt!

Het mes snijdt aan twee kanten: wij gaan voor kwaliteit, continuïteit en resultaat, daar gaat u toch ook voor?

De Toonbank staat voorop als het gaat om het aankoop gedrag van de consument

Belangrijke punten die van invloed zijn: de indeling(aanloop route), presentatie, kwaliteit, kleur, assortiment, constantheid en de vulgraad van de toonbank zijn doorslaggevend. Maar even zo belangrijk is de constantheid van het vleesproduct. Het gehele jaar door 52 weken lang dezelfde kwaliteit biefstuk of hamlapje.
Een goed vertrekpunt om dat te bereiken is een snittenboek (voorbeeld) goed personeel is ondenkbaar om goede resultaten te behalen. Inzicht, passie en betrokkenheid zijn dan ook van groot belang. Opleiding op uw versafdeling is eigenlijk onontbeerlijk.

Het is een aanvulling om eens in de zoveel tijd door Frank, een training/coaching on the job te laten geven of een quick scan te laten doen.Er wordt dan gekeken naar de afdeling op zichzelf, de onderlinge verhoudingen van uw medewerkers, uw medewerker als individu (er kan een POP worden opgesteld) de werkprocessen en presentatie. resultaat is waar het allemaal om gaat. Een mooie omzet met goede marges. Op veel afdelingen liggen de marges onder druk. Om daar wat ruimte in te krijgen zijn de inkoop van technische delen, de bestemming ervan, het voorraad beheer, de werkprocessen en uw medewerkers een doorslaggevende factor.

Heel vaak heeft u als ondernemer onvoldoende (in)zicht op de slagerij afdeling. Als men uitgaat van de hier voorgenoemde belangrijke punten. En die beheerst men onvoldoende en er is onvoldoende betrokkenheid, dan is de ruimte beperkt, erg beperkt. Het is immers wel uw geld!! Dus bewustwording in de ingesleten werkprocessen, inzichten krijgen in andere mogelijkheden brengt u naar oplossingen—--> en resultaat HELDER, EERLIJK, MEETBAAR, STIMULEREND en AFREKENBAAR!

De Consument is de bepalende factor van uw omzet en resultaat!

De consument is de bepalende factor als het gaat om de omzet in uw winkel. Op de vleesafdeling gaat het de consument anno 2017 om kwaliteit, om keuze oftewel assortiment, constantheid en de beschikbaarheid van het product. Maar ook regio producten, creatieve producten en thema`s doen uw consument terug komen in uw supermarkt. De consument is trouw aan u en koopt graag zijn of haar boodschappen bij u.

Als uw medewerkers vakkundig, betrokken en klantvriendelijk zijn en eerst genoemde punten worden toegepast, is er dus niets aan de hand. En zal de consument niet naar de concurrent gaan. Is dat ook zo?

De Toonbank is het speerpunt van uw versafdeling.

Een goede presentatie, overzicht, assortiment, kleurschakering, etikettering en versheid is onontbeerlijk voor het behalen van de juiste resultaten.

Constantheid van uw assortiment doet uw klant terug komen naar uw winkel…..

Het juist aansturen coachen en motiveren van uw medewerkers is de basis voor de te behalen doelstellingen.

Uw medewerkers zijn medebepalend en het gezicht van uw onderneming zijn de medewerkers. Bewustwording en betrokkenheid van het personeel is vaak door routine of bedrijfsblindheid op een lager pitje komen te staan. Het kan heel verfrissend werken om op uw afdeling / winkel of gehele bedrijf een quick scan door Employ and More uit te laten voeren. Om de juiste knelpunten, competenties en drijfveren van uw medewerkers (motivatie en betrokkenheid) in kaart te brengen. Om zodoende de focus van uw medewerkers weer dezelfde kant op te krijgen van waar u heen wilt met uw onderneming.

Resultaat begint bij u en uw medewerkers

Uw medewerkers zijn medebepalend en het gezicht van uw onderneming zijn de medewerkers. Bewustwording en betrokkenheid van het personeel is vaak door routine of bedrijfsblindheid op een lager pitje komen te staan.

Het kan heel verfrissend werken om op uw afdeling / winkel of gehele bedrijf een quick scan door Employ and More uit te laten voeren. Om de juiste knelpunten, competenties en drijfveren van uw medewerkers (motivatie en betrokkenheid) in kaart te brengen.Om zodoende de focus van uw medewerkers weer dezelfde kant op te krijgen van waar u heen wilt met uw onderneming.

Interim Managers vervullen in de praktijk, afhankelijk van de vraagstelling, verschillende rollen

Zo worden interim managers ingeschakeld om veranderingen binnen organisaties te bewerkstelligen, om afwezige managers te vervangen, of om te voorzien in een specifieke tijdelijke deskundigheid. In sommige gevallen verdient de aanstelling van een interim manager ook voorkeur, als er intern voldoende capaciteit en deskundigheid aanwezig is, bijvoorbeeld als zaken intern gevoelig liggen of als er een reorganisatie met een personeelsreductie moeten worden uitgevoerd.

Employ and More Interim Management is gespecialiseerd in verandering- en vervangingsmanagement. Employ and More beschikt vaak al binnen een week over de interim manager met de juiste bagage en persoonlijkheid. Uitstekende managers en bekwame specialisten, vaak met ervaring in uw specifieke branche. Echter kan het ook heel verfrissend en verhelderend werken om een interim manager aan te stellen die juist buiten uw branche ervaring heeft. waar door eventuele andere knelpunten binnen uw organisatie zichtbaar worden en zodoende daar extra aandacht aan kan worden gegeven.

De interim manager kan gebruik maken van het uitgebreide kennisnetwerk van Employ and More, dat bestaat uit juristen, bedrijfskundigen, psychologen en HR-professionals. Dit, in combinatie met een professioneel back office systeem, zorgt voor een optimale ondersteuning bij uw vraagstuk. Daarnaast vindt er intensieve begeleiding plaats door een ervaren consultant die op reguliere basis contact heeft met zowel de interim manager als de opdrachtgever. Grondige aanpak Employ and More interim-management heeft een zorgvuldig geformuleerd stappenplan ontwikkeld (een roadmap) voor het succesvol invullen en uitvoeren van interim management opdrachten. Dit stappenplan is erop gericht om u als interim manager optimaal te ondersteunen tijdens alle fasen van het proces; vanaf de intake van de opdracht tot en met de afronding.

Grondigheid, overleg structuur en heldere communicatie zijn hierbij van essentieel belang en kenmerken onze samenwerking. Hoog in ons vaandel staat wederzijds vertrouwen, eerlijkheid en integriteit. De basis om samen te groeien en samen te werken aan betere resultaten. HELDER, EERLIJK, MEETBAAR, STIMULEREND en AFREKENBAAR!

Voorbeeldrol

Door de jaren heen hebben wij een goed beeld gevormd van de gewenste rol van een organisatie adviseur/interim manager: een verandering- en/of verbeteringsproces is per definitie vernieuwend. Het is een proces waarbij(schijnbare) zekerheden ter discussie worden gesteld en waarbij bij aanvang van het proces de uitkomsten nog niet scherp zijn. Medewerkers kunnen dit als bedreigend ervaren. Deze dreiging wordt verminderd door van begin af aan volstrekt open te zijn over de doelstellingen en de verbeteringen en/of veranderingen en wat de rol van de consultant /manager is(samen met ons en voor ons), de randvoorwaarden en over het proces wat gevolgd gaat worden.

Degene die verantwoordelijk zijn voor de genoemde processen dienen zich daarbij herkenbaar op te stellen. De organisatie adviseur/interim manager is bereid zijn handen vuil te maken(respect en rechtvaardigheid). Dus niet vrijblijvend aan de kantlijn staan en opschrijven wat andere aandragen of vertellen wat en hoe anderen het moeten doen. Maar vooral samen met de medewerkers en de leidingevende visies ontwikkelen, ideeën uitwerken en vervolgens implementeren.

HELDER, EERLIJK, MEETBAAR, STIMULEREND en AFREKENBAAR!

Demonstratie

Wij geven demonstraties aan de consument uw klant in uw winkel of afdeling daarvan.

  • Proces verbetering
  • Standaardisering assortiment en inkoop
  • Rendement verbetering
  • Vermindering lekkage / derving
  • Marge en omzet verbetering
  • Coaching / opleiding medewerkers
  • Doelgerichte verkoop training

Opdrachtgevers zeggen

Uitzendbureau Oost Nederland

De Referenties van deze opdracht voor Uitzendbureau Oost Nederland. zijn opvraagbaar.

COOP Greidanus Emmeloord.

De Referenties van deze opdracht voor COOP Greidanus Emmeloord zijn opvraagbaar.

Wouters Holding B.V.

De Referenties van deze opdracht voor Wouters Vleesverwerking B.V. en Toppers4jobs Uitzendbureau B.V. zijn opvraagbaar.

C1000 / Jumbo Nagelmaeker Zwolle

“Frank Wellink – de partner in kwaliteitsverbetering van je slagerij afdeling.

Sinds oktober is Frank bij ons aan de slag gegaan op de slagerijafdeling. Met een duidelijk doel voor ogen weet Frank de slagerij afdeling zeer snel in beeld te brengen. Vanuit het doel brengt hij alle facetten objectief in beeld en zijn we in staat op basis hiervan snelle en goede keuzes te maken. Tijdens de ingeslagen weg blijft hij alles nauwlettend volgen en stelt hij ons hiervan regelmatig op de hoogte. Door op deze manier voortvarend aan de slag te gaan zijn we in staat belangrijke slagen binnen de afdeling te maken. Daarnaast geeft deze werkwijze ons de mogelijkheid om de slagerij organisatie optimaal in te vullen voor de toekomst.

Door standaardisering, verbetering werkprocessen en het wegzetten van verantwoordelijkheden hebben we de mogelijkheid om tevens de loonsom te verlagen. Wij zijn ervan overtuigt dat middels de samenwerking die we zijn aangegaan met Frank Wellink we onze kwaliteit nog beter kunnen borgen en de afdeling hiermee verder optimaliseren.

Deze investering zal dan ook zeker worden terugverdiend op de langere termijn en wij zouden iedereen in een dergelijke situatie dan ook een gelijke aanpak adviseren. Met Frank Wellink heb je kwaliteit in handen. Het is een vakman puur sang met inzicht in een slagerij organisatie. Met hem ben je in staat om je langere termijn doelen te realiseren.

Jeroen Nagelmaeker
Ondernemer / Eigenaar

EMTÉ Hofstra Vries

Door ziekte van onze slager moesten wij op zoek naar een tijdelijke slager. Dit is natuurlijk altijd een probleem want waar vindt je snel een slager die past binnen je organisatie.

Via onze vlees specialist/adviseur binnen de Sligro werden wij gewezen op Freelance Slagers(nu Meat (Pl)us! en kwamen terecht bij Frank Wellink Na een paar weken van aftasten bleek dat Frank prima binnen ons team paste en meedenkt met en voor de onderneming. Hij leerde de medewerkers mee te denken en meer commercieel te denken. Ook overlegde hij de processen met de medewerkers en gaf aan waar hij dacht dat het anders of beter moest om een beter resultaat te behalen.

De medewerkers ervoeren dit als erg positief en zagen na verloop van tijd ook in dat dit resulteerde in minder derving, en een hogere verkoop. Frank denkt als ondernemer, dit onderscheid hem van eerdere slagers die wij ingehuurd hebben.

Wij waren door langere afwezigheid van onze Chef Slager graag verder gegaan Met Frank op interim basis. Echter had hij net een nieuwe opdracht aanvaard. Hij heeft een hele goede vervangende Chef Slager geregeld waardoor wij verder konden op de ingeslagen weg.

EMTÉ Hofstra / Vries
Ondernemer / Eigenaar

Golff / EMTÉ Supermarkt Mulder

“Golff supermarkt Hasselt is een supermarkt die onderscheidend wil zijn in zo`n marktgebied. De vleesafdeling is een zeer belangrijke afdeling waarmee dit onderscheid gemaakt kan worden.

Begin dit jaar hebben we in Frank Wellink de juiste persoon gevonden om inhoud te geven aan een goede invulling van de slagerij. We hebben te maken met een marktgebied waarin het gemiddeld inkomen lager ligt dan het landelijk gemiddelde, daar komt bij dat de gemiddelde gezinsgrootte boven de landelijke cijfers ligt. Toch hebben we de keuze gemaakt om uitsluitend voor de beste kwaliteit te kiezen op de vleesafdeling, zonder daarbij de prijs uit het oog te verliezen.

De prijs in relatie tot de kwaliteit moet kloppen. Frank heeft daarin een strak beleid, hij kiest uitsluitend voor verse producten, zo wordt gehakt uitsluitend van verse producten bereid, en gebruiken we dit niet, zoals veelal gebeurt, om vlees te verwerken. Naast kwaliteit vinden we een uitgebreid assortiment een must om onderscheid te creëren.

De creativiteit die Frank heeft, komt hierbij goed van pas, zo hebben we Hasselter schijven, diverse soorten gevuld vlees, en diverse variaties in luxe rundvlees.

De consument weet dit erg te waarderen.

We krijgen veel positieve reacties over de veranderingen die we de afgelopen maanden hebben doorgevoerd.

Ronald Mulder
Ondernemer / Eigenaar

C1000 Balkema Sneek

Bekijk hier de Referentie

C1000 / COOP Huisman Nijeveen

Bekijk hier de referentie

Meer Referenties

C1000 Bart Knap ( Genemuiden )
C1000 Leeuwarden ( Leeuwarden )
C1000 Bert Vis ( Steenwijk )
C1000 Huisman ( Nijeveen )
C1000 Balkema ( Sneek )
C1000 Olaf Hermus ( Sneek )
C1000 Drachten ( Drachten )
C1000 Roden ( Roden )
C1000 Veenendaal ( Veenendaal )
C1000 van Zanten ( Oosterwolde )
C1000 Nagelmaeker ( Zwolle )
Golff Supermarkt Mulder ( Hasselt)
EMTÉ Supermarkt Hofstra ( Vries )
Sligro en FAM Vleescentrale, Horeca en instellingen ( Zwolle )
GVA, (Groot Verbruik Ahold), Comeat ( Meppel).Horeca en Aldi Concept )
Super de Boer, Albert Heyn, Jumbo, Hogeslag-Olst BV, Vlees van Wolvega BV, Ekro Apeldoorn, Brada, Sturko, Gosschalk Epe, Edah

Voordelen op een rij

Voordelen voor u als ondernemer

> Optimalisering werkprocessen
> Quick scan van uw vers afdeling
> Training / coaching van het personeel
> Kwaliteitsverbetering, constantheid, continuïteit
> Minder derving / lekkage
> Meer omzet, meer marge, betere operationele resultaten
> Geen juridische verbintenis ( geen werkgever/werknemer relatie
> Geen ziekte risico
> Geen WAO premie risico(gedifferentieerde percentage(s))
> De kostprijs blijft nagenoeg gelijk
> Uren vanaf 24 uur zijn flexibel in te sturen
> Wij zijn ondernemer bij u als ondernemer
> Zowel een Vers Manager als Adviseur
> Naast een Daadkrachtige vers manager binnen uw organisatie zijn wij tevens een adviseur voor u en uw klant
> Een basis van 30 jaar ervaring
> Wij werken vanuit de praktijk en kunnen bouwen op 30 jaar ervaring in de vlees industrie, horeca en retail omgeving
> Wij garanderen resultaat

Door onze visie en ruime ervaring in optimalisering / verbetering trajecten garanderen wij resultaat!

vc_meatplus_scale

meatplus-zzp_freelance_interim_chef_slager