Wij verbeelden ons niet uw beleid te bepalen, wij ondersteunen u van begin tot eind. Employ and More Consultancy en Interim Management ( Frank Wellink) richt zich op een zo breed mogelijk consultancy diensten pakket en totaal oplossingen t.a.v. het verbeteren/optimaliseren van bedrijfsprocessen, managementstijlen en andere bedrijfsconcepten die jaren geleden wel werkten maar nu misschien niet meer. Immers de samenleving en de markt veranderen uw doelgroep ook! Wij denken niet in problemen maar in oplossingen en in continu verbeteren. Integriteit en discretie staan bij ons hoog in het vaandel

Visie

Consultancy voor het midden- en kleinbedrijf. Oplossingen op maat!

Wij verbeelden ons niet uw beleid te bepalen, wij ondersteunen u van begin tot eind. Employ and More Consultancy en Interim Management ( Frank Wellink) richt zich op een zo breed mogelijk Consultancy diensten pakket en totaal oplossingen t.a.v. het verbeteren/optimaliseren van bedrijfsprocessen, managementstijlen en andere bedrijfsconcepten die jaren geleden wel werkten maar nu misschien niet meer. Immers de samenleving en de markt veranderen uw doelgroep ook!

Wij denken niet in problemen maar in oplossingen en in continu verbeteren. Integriteit en discretie staan bij ons hoog in het vaandel. Richtlijnen die wij o.a. volgen worden samengevat in de IM-Code die u hier kunt downloaden.

Visie: continu verbeteren een noodzaak.

U heeft als ondernemer een doel, een doel is een droom met een deadline.” Verbeteren is geen doel op zich, maar een noodzakelijke competentie van de organisatie. Bedrijven die het verbeterproces beheersen overleven moeilijke tijden en kunnen in goede tijden gemakkelijker concurreren. Immers de medewerkers hebben de sleutel tot succes in hun handen, het is een kwestie van de sleutel omdraaien en de deur naar succes gaat open. Het onderscheidend vermogen van uw organisatie wordt door een belangrijk deel bepaald door de competenties van uw medewerkers en het op juiste wijze inzetten van hen.

Goed en coachend management speelt daarin een cruciale rol. Uiteraard hanteren wij als basis geldende normen en regels, ons uitgangspunt is: “practicemanagement.” Uit ervaring weten wij dat branche, regio, de samenstelling van uw medewerkers en de duur van het bestaan van de organisatie factoren van invloed zijn t.a.v. het opstellen van een verbeter – en/of veranderingstraject.

Werkomgevingen waar wij o.a. ruime ervaring mee hebben

 • Retail Marketing en Sales
 • Werving & Selectie / Uitzendbranche
 • HRM
 • Productie / Food
 • Techniek
 • ICT

Om u een beter inzicht te laten krijgen in o.a. onze visie, de methode, de rol van de manager/adviseur, project profiel en beginfase project kunt u onze presentatie “Consultancy en Interim Management” bekijken die u hier kunt downloaden. helder, eerlijk, meetbaar, stimulerend, afrekenbaar Neem contact met ons op voor een gesprek om u te laten informeren over de mogelijkheden van groei.

Interim Managers vervullen in de praktijk, afhankelijk van de vraagstelling, verschillende rollen

Zo worden interim managers ingeschakeld om veranderingen binnen organisaties te bewerkstelligen, om afwezige managers te vervangen, of om te voorzien in een specifieke tijdelijke deskundigheid. In sommige gevallen verdient de aanstelling van een interim manager ook voorkeur, als er intern voldoende capaciteit en deskundigheid aanwezig is, bijvoorbeeld als zaken intern gevoelig liggen of als er een reorganisatie met een personeelsreductie moeten worden uitgevoerd.

Employ and More Interim Management is gespecialiseerd in verandering- en vervangingsmanagement. Employ and More beschikt vaak al binnen een week over de interim manager met de juiste bagage en persoonlijkheid. Uitstekende managers en bekwame specialisten, vaak met ervaring in uw specifieke branche. Echter kan het ook heel verfrissend en verhelderend werken om een interim manager aan te stellen die juist buiten uw branche ervaring heeft. waar door eventuele andere knelpunten binnen uw organisatie zichtbaar worden en zodoende daar extra aandacht aan kan worden gegeven.

De interim manager kan gebruik maken van het uitgebreide kennisnetwerk van Employ and More, dat bestaat uit juristen, bedrijfskundigen, psychologen en HR-professionals. Dit, in combinatie met een professioneel back office systeem, zorgt voor een optimale ondersteuning bij uw vraagstuk. Daarnaast vindt er intensieve begeleiding plaats door een ervaren consultant die op reguliere basis contact heeft met zowel de interim manager als de opdrachtgever.

Grondige aanpak Employ and More interim-management heeft een zorgvuldig geformuleerd stappenplan ontwikkeld (een roadmap) voor het succesvol invullen en uitvoeren van interim management opdrachten. Dit stappenplan is erop gericht om u als interim manager optimaal te ondersteunen tijdens alle fasen van het proces; vanaf de intake van de opdracht tot en met de afronding.

Grondigheid, overleg structuur en heldere communicatie zijn hierbij van essentieel belang en kenmerken onze samenwerking. Hoog in ons vaandel staat wederzijds vertrouwen, eerlijkheid en integriteit. De basis om samen te groeien en samen te werken aan betere resultaten.

HELDER, EERLIJK, MEETBAAR, STIMULEREND en AFREKENBAAR!

Resultaat begint bij u en uw medewerkers

Uw medewerkers zijn medebepalend en het gezicht van uw onderneming zijn de medewerkers. Bewustwording en betrokkenheid van het personeel is vaak door routine of bedrijfsblindheid op een lager pitje komen te staan.

Het kan heel verfrissend werken om op uw afdeling / winkel of gehele bedrijf een quick scan door Employ and More uit te laten voeren. Om de juiste knelpunten, competenties en drijfveren van uw medewerkers (motivatie en betrokkenheid) in kaart te brengen.Om zodoende de focus van uw medewerkers weer dezelfde kant op te krijgen van waar u heen wilt met uw onderneming.

Voorbeeldrol Interim Manager

Door de jaren heen hebben wij een goed beeld gevormd van de gewenste rol van een organisatie adviseur/interim manager: een verandering- en/of verbeteringsproces is per definitie vernieuwend. Het is een proces waarbij(schijnbare) zekerheden ter discussie worden gesteld en waarbij bij aanvang van het proces de uitkomsten nog niet scherp zijn. Medewerkers kunnen dit als bedreigend ervaren. Deze dreiging wordt verminderd door van begin af aan volstrekt open te zijn over de doelstellingen en de verbeteringen en/of veranderingen en wat de rol van de consultant /manager is(samen met ons en voor ons), de randvoorwaarden en over het proces wat gevolgd gaat worden.

Degene die verantwoordelijk zijn voor de genoemde processen dienen zich daarbij herkenbaar op te stellen. De organisatie adviseur/interim manager is bereid zijn handen vuil te maken(respect en rechtvaardigheid). Dus niet vrijblijvend aan de kantlijn staan en opschrijven wat andere aandragen of vertellen wat en hoe anderen het moeten doen. Maar vooral samen met de medewerkers en de leidingevende visies ontwikkelen, ideeën uitwerken en vervolgens implementeren.

HELDER, EERLIJK, MEETBAAR, STIMULEREND en AFREKENBAAR!

Mystery verdient u terug!

Wij kunnen bij in de winkel of uw afdeling als mystery shopper een quick scan uitvoeren. Tevens kunnen wij zelf actief op de werkvloer voor u van veel betekenis zijn. Met de ontbrekende informatie die nodig is, om verbetering trajecten in te zetten en met succes af te ronden.

Voordelen

 • Proces verbetering
 • Standaardisering assortiment en Inkoop
 • Rendement verbetering
 • Vermindering lekkage / derving
 • Marge en omzet verbetering
 • Coaching / opleiding medewerkers
 • Doelgerichte verkoop training

Persoonlijk Profiel

Persoonlijk Profiel:
Ik ben een ervaren operationeel manager met een bewezen trackrecord in de retail, food en procesomgeving. Mijn achtergrond omvat zowel commerciële als operationele ervaring op diverse niveaus. Ik werk resultaatgericht en heb een duidelijke visie en overtuigingskracht. Mijn sterke punt ligt in het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het aanbrengen van structuur binnen een organisatie of afdelingen daarvan. Ik ben goed in competentiegericht management, waardoor ik het beste uit mensen kan halen.

Waarom moet een bedrijf mij kiezen?
Een van mijn duidelijke kenmerken is mijn passie voor het continu verbeteren en optimaliseren van bedrijfsprocessen. Ik zie het als een uitdaging om organisatorische problemen aan te pakken en oplossingen te vinden met maximale efficiëntie. Dit doe ik altijd in nauwe samenwerking met mijn werknemers/collega’s. In de afgelopen jaren heb ik bewezen succesvol leiding te kunnen geven aan afdelingen, bedrijven en projecten, waarbij ik meerdere personen moest aansturen. Ik streef altijd naar goede oplossingen voor alle betrokkenen, binnen de gestelde tijd en budget. Bovendien ben ik uitstekend in staat om in teamverband samen te werken.

Naast mijn professionele vaardigheden beschik ik over een goed gevoel voor humor en ben ik een positief denker. Ik ben eerlijk, gedreven, enthousiast, standvastig, flexibel en stressbestendig. Innovatief, collegiaal en met een ‘geen 9 tot 5’ mentaliteit. Ik heb een sterk inlevingsvermogen en ben besluitvaardig en daadkrachtig, zowel individueel als in een team.

Samenvatting van mijn vaardigheden en ervaring:

Als een ervaren operationeel manager met een bewezen trackrecord in de retail, food en procesomgeving, beschik ik over uitgebreide operationele vaardigheden op diverse niveaus. Mijn achtergrond omvat zowel commerciële als operationele ervaring, waardoor ik resultaatgericht kan werken met een duidelijke visie en overtuigingskracht. Ik ben in staat om bedrijfsprocessen te optimaliseren en structuur aan te brengen op alle vlakken binnen een organisatie of afdelingen daarvan. Mijn kracht ligt in het competentiegericht managen om op die manier meer rendement uit de mensen te halen.

Waarom moet een bedrijf mij kiezen?

Een duidelijk kenmerk van mij is een passie voor het continu verbeteren en optimaliseren van bedrijfsprocessen. Ik zie het als een uitdaging om organisatorische problemen op te pakken en daarvoor oplossingen te zoeken met een maximale inzet van de middelen. Dit steeds in nauwe samenwerking met de werknemers/collega`s. De afgelopen jaren heb ik bewezen op goede wijze leiding te kunnen geven aan afdelingen, bedrijven en projecten, waarbij ik meerdere personen moest aansturen. Ik zoek altijd naar goede oplossingen voor alle betrokkenen, binnen de gestelde tijd en budget. Kan ook uitstekend in teamverband samenwerken.

Naast mijn professionele vaardigheden beschik ik over heel veel humor en ben ik een positief denker. Daarnaast zijn de volgende woorden op mij van toepassing: eerlijk, gedreven, enthousiast, standvastig, flexibel, stressbestendig, innovatief, collegiaal, geen 9 tot 5 mentaliteit, analytisch, een sterk inlevingsvermogen, besluitvaardig, daadkrachtig, zowel individueel als een teamworker.

Met meer dan 30 jaar ervaring heb ik een brede expertise in leidinggeven, personeelszaken, financieel management, commercieel management, marketing en kwaliteitsmanagement. Ik ben bedreven in het coachen en motiveren van medewerkers en het bevorderen van interne synergie. Daarnaast heb ik ruime ervaring in het voeren van sollicitatie- en voortgangsgesprekken, het opstellen van jaarbegrotingen en het verzamelen van markt- en concurrentie-informatie. Mijn sterke punt ligt in het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het aanbrengen van structuur binnen een organisatie. Als operationeel manager streef ik altijd naar goede oplossingen voor alle betrokkenen, binnen de gestelde tijd en budget. Ik ben een positief denker, eerlijk, gedreven, enthousiast en flexibel. Met een sterk inlevingsvermogen en besluitvaardigheid ben ik zowel in staat om zelfstandig te werken als een teamplayer te zijn.

Met meer dan 30 jaar ervaring beschik ik over uitgebreide operationele vaardigheden in verschillende domeinen, waaronder leidinggeven, personeelsmanagement, financieel management, commercieel management, marketing en kwaliteitsmanagement.

Als ervaren leider heb ik met succes leiding gegeven aan teams van verschillende omvang, variërend van kleine teams van ongeveer 15 medewerkers tot grotere groepen van 50 tot 100 medewerkers. Ik ben een bekwame coach en motivator, en ik ben bedreven in het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe bedrijfsprocessen om uw organisatie naar een hoger niveau te tillen. Het bevorderen van interne synergie en zorgen voor optimale bezetting binnen budget en productienormen zijn mijn doelen als het gaat om leidinggeven.

Op het gebied van personeelsmanagement heb ik ruime ervaring in het voeren van sollicitatie-, voortgangs- en beoordelingsgesprekken. Ik ben bekwaam in het opstellen van arbeidsovereenkomsten en het begeleiden van ziekteverzuim, terwijl ik ook zorg voor nauwkeurige registratie van verzuim-, vakantie- en ziektedagen. Daarnaast onderhoud ik effectieve relaties met externe partijen zoals Arbo-diensten, reïntegratiebureaus, UWV en uitzendbureaus. Het opzetten en implementeren van een bedrijfsbureau en HRM-afdeling is een van mijn prestaties op het gebied van personeelsmanagement.

Financieel management is een gebied waarin ik me ook uitstekend thuis voel. Met mijn kennis en ervaring kan ik met vertrouwen jaarbegrotingen opstellen, marges berekenen en tarieven bepalen. Ik ben zeer bedreven in het bewaken van kosten- en uitgavenpatronen en kan budgettering van projecten effectief aanpakken. Met mijn vaardigheden in verloning met diverse softwarepakketten in de Flexbranche en boekhouding met Snelstart, kunt u erop vertrouwen dat uw financiële zaken in goede handen zijn.

Als het gaat om commercieel management, heb ik uitgebreide ervaring in zowel “business to business” als “business to customer” omgevingen. Ik heb met succes inkoop- en verkoopactiviteiten geleid voor verschillende producten, waaronder vlees, vleesproducten, computeronderdelen, hardware en software. Ik ben een bekwaam recruiter en weet hoe ik telefonische acquisitie, inclusief koude acquisitie, en telefonische support effectief kan uitvoeren. Het onderhouden en uitbreiden van klantrelaties is voor mij een tweede natuur, en ik ben trots op het opzetten en maken van internetsites, webshops en zakelijke Facebookpagina’s om uw bedrijf te versterken in het digitale tijdperk.

Op het gebied van marketing ben ik goed thuis in marktonderzoek en concurrentieanalyse. Ik weet hoe ik effectieve advertenties kan opstellen en plaatsen binnen het budget, en ik kan de resultaten van marketingactiviteiten nauwkeurig meten en rapporteren. Ik ondersteun graag bij de ontwikkeling en uitvoering van promotieactiviteiten om uw merk te versterken en uw doelgroep te bereiken. Het ontwikkelen van bedrijfslogo’s en het creëren van verschillende soorten websites, waaronder responsieve websites voor het MKB-segment, e-commerce sites en recruitment sites, behoren tot mijn specialiteiten. Met mijn uitgebreide kennis van diverse sociale media platforms kan ik uw bedrijf een voorsprong geven op de concurrentie.

Tot slot heb ik met 25 jaar ervaring in kwaliteitsmanagement bewezen dat ik uw organisatie kan voorzien van een robuust kwaliteitssysteem. Ik ben verantwoordelijk voor het instandhouden en functioneren van het kwaliteitssysteem ISO 9002 en ik zorg voor nauwkeurige administratie om aan de vereisten te voldoen. Mijn expertise strekt zich uit tot het uitvoeren van kwaliteitsverificaties door middel van audits en het nemen van corrigerende en preventieve maatregelen. Ik ben bedreven in klachtenafhandeling en werk voortdurend aan het verbeteren van kwaliteit binnen uw organisatie.

Met mijn brede ervaring, toewijding en bewezen successen, ben ik klaar om mijn operationele vaardigheden in te zetten om uw organisatie naar nieuwe hoogten te brengen. Samen kunnen we de weg naar succes bewandelen en uw bedrijf laten groeien en floreren in een competitieve markt.

Neem vandaag nog contact op en ontdek hoe ik waarde kan toevoegen aan uw organisatie!

Opdrachtgevers zeggen

De opdracht voor Vlees van Wolvega B.V. is lopend.

We zijn verheugd om een uitgebreide review te geven van de geleverde diensten door Webdesign Meppel, met name de bijdrage van Frank vanaf 2017 tot 2023. Frank heeft ons voorzien van verschillende diensten, waaronder het verzorgen van verschillende week calculaties, hosting, website ontwikkeling, ontwikkeling intranetomgeving en een webapplicatie voor personeels-, kwaliteitsbeheer en huisvesting.

Frank heeft gedurende deze periode bewezen een uitzonderlijke professional te zijn, en we kunnen hem typeren als enthousiast, accuraat, creatief, perfectionistisch en met een gezonde dosis humor. Zijn toewijding en vastberadenheid hebben bijgedragen aan het succesvol uitvoeren van de projecten die hij heeft aangepakt.

Met betrekking tot de weekcalculaties heeft Frank ons geholpen om efficiënter en nauwkeuriger de gewerkte uren en geproduceerde kilo’s bij te houden. Zijn systeem bood handige functies, zoals tijdregistratie en geautomatiseerde berekeningen, die hebben bijgedragen aan het verbeteren van onze operationele processen.

De hostingdiensten die Frank heeft geleverd waren van uitstekende kwaliteit. Onze website functioneert probleemloos met een uitstekende uptime en snelle laadtijden. Frank’s zijn bereikbaarheid en service/support was altijd goed, snel en oplossingsgericht bij eventuele vragen of problemen.

Wat betreft de website ontwikkeling heeft Frank een geweldige prestatie geleverd. Hij heeft goed naar onze wensen en behoeften geluisterd en een gebruiksvriendelijke en aantrekkelijke website gecreëerd die perfect bij onze branding past. De navigatie is intuïtief en de inhoud wordt overzichtelijk gepresenteerd, wat positieve feedback heeft opgeleverd .

Frank heeft ook een waardevolle bijdrage geleverd aan het opzetten van onze intranetomgeving. Deze omgeving heeft ons team geholpen om efficiënter informatie te delen en samen te werken aan projecten. We kunnen gemakkelijk documenten opslaan, delen en bewerken, en de communicatietools, zoals chat en forums, hebben onze interne communicatie en samenwerking aanzienlijk verbeterd.

Daarnaast heeft Frank een webapplicatie ontwikkeld voor ons personeels-, kwaliteitsbeheer en huisvesting. Deze applicatie heeft ons geholpen om de personeelsadministratie, kwaliteitscontrole en huisvestingsbeheer efficiënter te organiseren. Het systeem is zelfs beschikbaar in 6 verschillende talen, aangezien we met veel EU-medewerkers werken. Alle medewerkers kunnen via hun eigen taal alle trainingen, inschrijvingen en communicatie vanuit de organisatie lezen en uitvoeren.

We zijn zeer tevreden met de diensten die Frank en Webdesign Meppel hebben geleverd. Frank’s enthousiasme, accuraatheid, creativiteit en perfectionisme hebben onze verwachtingen overtroffen.

Het feit dat het systeem in 6 verschillende talen beschikbaar is, heeft ons geholpen om naadloze communicatie en betrokkenheid te bevorderen, vooral omdat we een diverse groep medewerkers hebben. Door de mogelijkheid om trainingen, inschrijvingen en communicatie in hun eigen taal te kunnen lezen en uitvoeren, voelen alle medewerkers zich betrokken en goed geïnformeerd. Frank’s inzet en expertise hebben bijgedragen aan het creëren van een inclusieve en efficiënte werkomgeving. We bevelen Frank en Webdesign Meppel ten zeerste aan voor hun uitstekende diensten en professionele aanpak.

Riva Slacht-en Uitbeenbedrijf B.V.

Evert Bijkerk
Directeur

De opdracht voor Waddenvlees Dokkum B.V. is afgerond.

De opdracht voor Vleesbedrijf Makkum B.V. is afgerond.

Frank hoef je niet aan te sturen. Hij neemt het project over en bewaakt de voortgang. Als ondernemer met duizend en een dingen bezig is,is het prettig om iemand als Frank er achter te hebben staan.

Altijd beschikbaar en als overleg `s avonds of in het weekend beter uitkomt is dat ook goed. Frank gaat er vol voor. Flexibiliteit, betrouwbaarheid en altijd net iets meer doen.

De nieuwe website ziet er top uit, wat geen eenvoudige klus is geweest gezien het geheel nieuwe marketingconcept aangaande communicatie, het internationale karakter en een perfectionistisch ingestelde opdrachtgever met weinig tijd.

We kijken uit naar verdere prettige samenwerking met Webdesign Meppel.

Wubbe Berkenbosch, Managing Director Rehasense

De Referenties van deze opdracht voor Uitzendbureau Oost Nederland. zijn opvraagbaar.

De Referenties van deze opdracht voor COOP Greidanus Emmeloord zijn opvraagbaar.

De Referenties van deze opdracht voor Wouters Vleesverwerking B.V. en Toppers4jobs Uitzendbureau B.V. zijn opvraagbaar.

De Referenties van deze opdracht voor Get Work B.V. zijn opvraagbaar.

“Frank Wellink – de partner in kwaliteitsverbetering van je slagerij afdeling.

Sinds oktober is Frank bij ons aan de slag gegaan op de slagerijafdeling. Met een duidelijk doel voor ogen weet Frank de slagerij afdeling zeer snel in beeld te brengen. Vanuit het doel brengt hij alle facetten objectief in beeld en zijn we in staat op basis hiervan snelle en goede keuzes te maken. Tijdens de ingeslagen weg blijft hij alles nauwlettend volgen en stelt hij ons hiervan regelmatig op de hoogte. Door op deze manier voortvarend aan de slag te gaan zijn we in staat belangrijke slagen binnen de afdeling te maken. Daarnaast geeft deze werkwijze ons de mogelijkheid om de slagerij organisatie optimaal in te vullen voor de toekomst.

Door standaardisering, verbetering werkprocessen en het wegzetten van verantwoordelijkheden hebben we de mogelijkheid om tevens de loonsom te verlagen. Wij zijn ervan overtuigt dat middels de samenwerking die we zijn aangegaan met Frank Wellink we onze kwaliteit nog beter kunnen borgen en de afdeling hiermee verder optimaliseren.

Deze investering zal dan ook zeker worden terugverdiend op de langere termijn en wij zouden iedereen in een dergelijke situatie dan ook een gelijke aanpak adviseren. Met Frank Wellink heb je kwaliteit in handen. Het is een vakman puur sang met inzicht in een slagerij organisatie. Met hem ben je in staat om je langere termijn doelen te realiseren.

Jeroen Nagelmaeker
Ondernemer / Eigenaar

Door ziekte van onze slager moesten wij op zoek naar een tijdelijke slager. Dit is natuurlijk altijd een probleem want waar vindt je snel een slager die past binnen je organisatie.

Via onze vlees specialist/adviseur binnen de Sligro werden wij gewezen op Freelance Slagers(nu Meat (Pl)us! en kwamen terecht bij Frank Wellink Na een paar weken van aftasten bleek dat Frank prima binnen ons team paste en meedenkt met en voor de onderneming. Hij leerde de medewerkers mee te denken en meer commercieel te denken. Ook overlegde hij de processen met de medewerkers en gaf aan waar hij dacht dat het anders of beter moest om een beter resultaat te behalen.

De medewerkers ervoeren dit als erg positief en zagen na verloop van tijd ook in dat dit resulteerde in minder derving, en een hogere verkoop. Frank denkt als ondernemer, dit onderscheid hem van eerdere slagers die wij ingehuurd hebben.

Wij waren door langere afwezigheid van onze Chef Slager graag verder gegaan Met Frank op interim basis. Echter had hij net een nieuwe opdracht aanvaard. Hij heeft een hele goede vervangende Chef Slager geregeld waardoor wij verder konden op de ingeslagen weg.

EMTÉ Hofstra / Vries
Ondernemer / Eigenaar

“Golff supermarkt Hasselt is een supermarkt die onderscheidend wil zijn in z’n marktgebied. De vleesafdeling is een zeer belangrijke afdeling waarmee dit onderscheid gemaakt kan worden.

Begin dit jaar hebben we in Frank Wellink de juiste persoon gevonden om inhoud te geven aan een goede invulling van de slagerij. We hebben te maken met een marktgebied waarin het gemiddeld inkomen lager ligt dan het landelijk gemiddelde, daar komt bij dat de gemiddelde gezinsgrootte boven de landelijke cijfers ligt. Toch hebben we de keuze gemaakt om uitsluitend voor de beste kwaliteit te kiezen op de vleesafdeling, zonder daarbij de prijs uit het oog te verliezen.

De prijs in relatie tot de kwaliteit moet kloppen. Frank heeft daarin een strak beleid, hij kiest uitsluitend voor verse producten, zo wordt gehakt uitsluitend van verse producten bereid, en gebruiken we dit niet, zoals veelal gebeurt, om vlees te verwerken. Naast kwaliteit vinden we een uitgebreid assortiment een must om onderscheid te creëren.

De creativiteit die Frank heeft, komt hierbij goed van pas, zo hebben we Hasselter schijven, diverse soorten gevuld vlees, en diverse variaties in luxe rundvlees.

De consument weet dit erg te waarderen.

We krijgen veel positieve reacties over de veranderingen die we de afgelopen maanden hebben doorgevoerd.

Ronald Mulder
Ondernemer / Eigenaar

Bekijk hier de Referentie

Voordelen op een rij

 • Optimalisering werkprocessen
 • Quick scan van uw afdeling / organisatie
 • Training / coaching van het personeel
 • Kwaliteitsverbetering, constantheid, continuïteit
 • Minder derving / lekkage
 • Meer omzet, meer marge, betere operationele resultaten
 • Geen juridische verbintenis ( geen werkgever/werknemer relatie)
 • Geen ziekte risico
 • Geen WAO premie risico(gedifferentieerde percentage(s))
 • De kostprijs blijft nagenoeg gelijk
 • Uren vanaf 24 uur zijn flexibel in te sturen
 • Wij zijn ondernemer bij u als ondernemer
 • Zowel een manager als adviseur
 • Naast een daadkrachtige manager binnen uw organisatie zijn wij tevens een adviseur voor u en uw klant
 • Een basis van 30 jaar ervaring
 • Wij werken vanuit de praktijk en kunnen bouwen op 30 jaar ervaring in de food industrie, p & o en retail omgeving
 • Wij garanderen resultaat
 • Door onze visie en ruime ervaring in optimalisering / verbetering trajecten garanderen wij resultaat!

vc_scale_employ

Frank Wellink

Nieuws

Waarom Frank als Business Partner?

Waarom Frank als Business Partner? Frank Wellink biedt een uitgebreid scala aan interim diensten die [...]

Lees meer
Reserverings App & Facturatie Module

Reserverings App & Facturatie Module Ontwikkeling Reservering Module Omschrijving: De bezoeker komt op de website [...]

Lees meer
The Communicator! Webapplicatie en Standalone App

Webapplicatie Training & Communicatie Meertalig “The Communicator” Voorwoord: Uw medewerkers / personeel  zijn het belangrijkste [...]

Lees meer
Appyourstore Woocommerce Plugin & Module

Met trots presenteren wij de Appyourstore App. Wij gaan nu verder met de laatste drie [...]

Lees meer
Meppeler ondernemers zetten één lokale webshop op

Ondernemers zetten één lokale webshop op Meppel – Onder het motto ‘Doe Normaal Koop Lokaal’ [...]

Lees meer
Waarom lokaal en regionaal gezamenlijk de krachten bundelen, als winkelier / ondernemer?

De oplossing voor de plaatselijke middenstand is krachtenbundeling! Het retail landschap is de afgelopen jaren [...]

Lees meer

U zorgt voor de koffie,
wij voor een advies