Een op tien opdrachtgevers verlengt overeenkomst met zzp’er niet

De nieuwe Wet DBA kost zzp’ers werk. Dat geven zowel opdrachtgevers als zzp’ers aan in een onderzoek van kennisbemiddelaar HeadFirst. Vooral grote opdrachtgevers zijn huiverig voor de impact van de wet: ze geven aan vaker te kiezen voor een payroll- of uitzendcontract. Meer dan één derde van de zzp’ers zegt werk te zijn verloren door de wet.

84 procent van de opdrachtgevers geeft aan dat de nieuwe wet het moeilijker maakt om zelfstandigen in te huren. Een gedeelte van de opdrachtgevers (11 procent) heeft zelfs de drastische beslissing genomen geen enkele opdrachtovereenkomst met zzp’ers te verlengen.

Opdrachtgevers wijzigen hun inhuurbeleid, waarbij zzp’ers te horen krijgen dat ze niet meer rechtstreeks ingehuurd worden. Het grootste probleem is de onduidelijkheid die de nieuwe regels scheppen, zeggen ze. Daardoor zijn ze huiveriger om zzp’ers in te huren.

Grote aantallen zzp’ers lopen werk mis

“Door de onduidelijkheid omtrent de hiërarchische verhoudingen in deze wetgeving durven wij geen zelfstandigen meer in te zetten”, gaf een opdrachtgever in de financiële sector aan. Een HR-deskundige zegt dat de onduidelijkheid veel onzekerheid met zich meebrengt.

Dat merken ook zelfstandigen zelf. In totaal zegt 38 procent nu al een opdracht te zijn misgelopen doordat een opdrachtgever deze afwees vanwege de wet. Vooral grote bedrijven trekken zich terug: bijna de helft van de zzp’ers werd de deur gewezen.

‘Ik loop mijn hele omzet mis’

Opvallend is de ICT-sector. Daar is een groot tekort aan personeel, maar meer dan een derde van de zelfstandigen in die sector geeft aan klussen mis te zijn gelopen. In de financiële sector lijken opdrachtgevers het meest huiverig. Ruim de helft van de zzp’ers in deze branche geeft aan één of meerdere opdrachten te zijn verloren.

Soms kan dat grote gevolgen hebben. “Ik ben dit jaar mijn drie mogelijke opdrachten allemaal misgelopen doordat de opdrachtgever uiteindelijk niet ging voor kennis en ervaring, maar liever iemand had die in vaste dienst is (detachering). Daardoor loop ik dit jaar mijn gehele omzet mis”, gaf een zzp’ers in de financiële sector aan.

Opdrachtgevers huren zzp’ers niet meer direct in

Zijn opmerking past in een trend: uit het onderzoek blijkt dat 44 procent van de zzp’ers van een opdrachtgever te horen kreeg dat hij of zij niet meer direct ingehuurd kon worden. Opdrachtgevers bevestigen dit: 60 procent geeft aan een ander beleid te hanteren. Een derde zoekt nog naar een oplossing.

De meeste bedrijven kiezen er in dat geval voor om personeel via een payroll- of uitzendconstructie in te huren. Een grote groep kiest er ook voor om een opdracht te beëindigen of via een intermediair te werken. Een derde kiest ervoor om de zzp’er in vaste dienst te nemen.

Invoering wet verloopt niet zonder slag of stoot
De Wet DBA is vanaf 1 mei in werking getreden, maar wordt pas vanaf 1 januari echt gehandhaafd. De transitie van de VAR-verklaring, waar zelfstandigen eerder mee werkten, naar de nieuwe regels gaat stroef.

Opdrachtgevers laten tot nu toe nog niet veel in het openbaar van zich horen, maar 85 procent geeft aan het moeilijker te vinden om zelfstandigen in te huren. Een bijna even groot aantal maakt zich grote zorgen over hoe de Belastingdienst de wet gaat handhaven. Daarnaast zorgt de wet voor meer administratie, zeggen de bedrijven.

Bron: RTLZ

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *